Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Kampanj för fler lärare och förskollärare

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge Skolverket i uppdrag att i samarbete med Universitets- och högskolerådet, UHR, genomföra en informationskampanj om lärar- och förskolläraryrkena samt lärar- och förskollärarutbildningarna. Målet med kampanjen är att få fler att välja dessa yrken, behålla lärare i skolan och locka tillbaka lärare som har lämnat yrket.

Sverige har under ett antal år haft problem med rekryteringen till läraryrket. Samtidigt är behovet av lärare under de kommande åren större än någonsin. Därför ger regeringen Skolverket i uppdrag att, i samarbete med UHR, genomföra en informationskampanj om lärar- och förskolläraryrkena och lärar- och förskollärarutbildningarna. Kampanjen syftar till att locka fler med ett genuint intresse för pedagogik och lärande, såväl högpresterande unga kvinnor och män som erfarna personer med ämnes- eller yrkeskunskaper från tidigare utbildning och yrkesliv, till lärar- och förskolläraryrkena. Målet med kampanjen är också att behålla lärare som snart ska gå i pension ytterligare några år i yrket, samt att locka tillbaka pensionerade lärare och lärare som lämnat yrket till skolan.

- Vi vet att skickliga och engagerade lärare är nyckeln för att höja kunskapsresultaten i skolan. Då måste vi se till att fler får upp ögonen för detta viktiga yrke och ser det som ett potentiellt yrkesval, och vi måste få fler att återvända till yrket. Därför är den här kampanjen viktig, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Informationskampanjen ska bland annat lyfta fram inspirerande exempel på hur lärare bidrar till att Sverige kan hantera de stora samhällsutmaningar som vi står inför. Kampanjen bygger vidare på den genomförda informationskampanjen "För det vidare", men med en breddad målgrupp.

En slutredovisning av satsningen ska lämnas senast den 15 februari 2019 till Utbildningsdepartementet.

Kontakt

Maria Soläng
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00
Klas-Herman Lundgren
Politiskt sakkunnig hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.