Kommundialog om gränskommunernas utmaningar

Sveriges befolkning rör sig idag över allt större geografiska ytor. Resandet sker inte bara inom landet utan även över gränserna till våra nordiska grannländer. Den ökade rörligheten innebär både möjligheter och utmaningar för de kommuner som berörs, menar civilminister Ardalan Shekarabi som idag håller en kommundialog på temat.

Ardalan Shekarabi har hittills hållit kommundialoger i 16 av landets 21 län. Det är tydligt att de utmaningar som landets kommuner står inför varierar stort och påverkas av många olika aspekter men det finns också många gemensamma nämnare.

Under dagens möte i Stockholm kommer diskussionerna att fokusera på vad det finns för utmaningar för de kommuner som gränsar till våra grannländer. Dialogen kommer även att inriktas på utvecklingspotentialen och de möjligheter som är specifika för gränskommunerna.

Initiativet till denna kommundialog grundar sig i ett behov av att förstärka diskussionen om gränsfrågorna mellan den statliga och kommunala nivån. En stor del av diskussionen sker idag på statlig nivå och mellan de nordiska länderna i Nordiska Ministerrådet.

- För mig är det här ett viktigt möte. Kommunerna har många gånger en annan syn på gränsfrågorna, som bör ges mer utrymme i diskussionen. Även statsministern har talat om vikten av ett tätt samarbete mellan berörda parter för att främja tillväxt och sysselsättning i gränskommunerna. Därför är det viktigt att vi nu får igång en dialog i de här frågorna, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Närvarande kommuner under dagens dialog:
Eda, Haparanda, Helsingborg, Malmö, Storuman, Strömstad, Strömsund, Tanum, Torsby, Åre och Övertorneå

Kontakt

Peter Skeppström
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00