Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ledamöterna i Skogsstyrelsens styrelse utsedda

Publicerad

Regeringen har idag fattat beslut om sammansättningen av styrelsen för Skogsstyrelsen för de nästkommande tre åren. Till ordförande har regeringen utsett forskningschefen för Skogforsk, Marie Larsson-Stern.

- Det är en mycket kompetent samling kvinnor och män som nu fått uppdraget att lotsa Skogsstyrelsen in i framtiden. Det är spännande år vi har framför oss, särskilt ser jag fram emot genomförandet av vårt nationella skogsprogram och där är givetvis Skogsstyrelsens styrelse mycket central, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

- Jag är mycket glad att forskningschef Marie Larsson-Stern, Skogforsk, åtagit sig att leda arbetet i styrelsen som ordförande. Hennes breda bakgrund inom skogsbrukets produktions- och miljöfrågor och breda kontaktnät inom sektorn gör henne mycket lämpad för uppgiften, fortsätter landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Regeringen har utsett följande personer att vara ledamöter i styrelsen för Skogsstyrelsen från och med den 1 maj 2016 till och med den 31 maj 2019.

Ordförande: Marie Larsson-Stern

Ledamöter:
Katarina Eckerberg
Anna Furness
Lena Heuts
Mikael Karlsson
Tomas Kåberger
Pär Lärkeryd
Håkan Wirtén

Generaldirektören för Skogsstyrelsen Herman Sundqvist ingår också i styrelsen.

Skogsstyrelsen är en förvaltningsmyndighet för frågor om skogsbruk och har till uppgift att verka för att landets skogar sköts enligt de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen.

Kontakt

Ingela Nilsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.