Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Margot Wallström besöker Sri Lanka och Maldiverna

Publicerad

Utrikesminister Wallström besöker Sri Lanka den 24-26 april för samtal med företrädare för regering och civilsamhället. Under resan gör utrikesministern även ett besök på Maldiverna.

Efter det långa inbördeskriget visar Sri Lanka tecken på en positiv utveckling mot fred, försoning och demokratiskt samhällsbygge. Sri Lankas nya regering samarbetar med FN:s råd för mänskliga rättigheter och bygger bland annat upp en domstol för att kunna reda ut vad som egentligen hände under inbördeskriget. Margot Wallström kommer att ta upp en hållbar och fredlig utveckling, mänskliga rättigheter, försoning och ansvarsutkrävande och besöka de delar av landet som drabbades hårdast av inbördeskriget. Utrikesministern kommer även att informera om Sveriges kandidatur för en plats i FN:s säkerhetsråd.

Margot Wallström gör den 23 april även ett kort besök på Maldiverna för en fördjupad diskussion om havs- och miljöfrågor samt hotet från klimatförändringarna.

Kontakt

Louise Wileen Bjarke
Stabschef hos utrikesminister Margot Wallström
Telefon 08-405 53 61
Mobil 073-0627877
e-post till Louise Wileen Bjarke