Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mehmet Kaplan deltar i konferens om digitaliseringen av samhällsbyggnadssektorn

Publicerad

På tisdag den 12 april har branschföreningen BIM Alliance bjudit in bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan till att medverka i en konferens om digitaliseringen av samhällsbyggnadssektorn.

Under rubriken "Digitaliseringen och BIM – ny tid med nya aktörer" håller den ideella branschföreningen BIM Alliance en konferens om digitaliseringen av byggsektorn. Bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan kommer under konferensen att bland annat berätta om det regeringsuppdrag som lantmäteriet nyligen fick för att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess.

Fakta:
BIM står för byggnadsinformationsmodellering och innebär att all information i byggnadsprocessen görs tillgänglig genom intuitiva digitala 3D-modeller av befintlig eller planerad bebyggd miljö.

Tid: Tisdag den 12 april, Mehmet Kaplan håller anförande kl 11.10
Plats: Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm

Kontakt

Hakim Belarbi
T.f. pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.