Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-

Migrationsverket får ett utökat ansvar för beredskapen

Regeringen har beslutat att lägga till Migrationsverket bland de myndigheter som har ett särskilt ansvar för beredskapen.

– Regeringen stärker nu samhällets krisberedskap ytterligare genom att lägga till Migrationsverket bland de myndigheter som har ett särskilt ansvar för beredskapen, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Migrationsverket läggs till bland de myndigheter som har ett särskilt ansvar för krisberedskapen och ett ansvar vid höjd beredskap bevakningsansvarig myndighet) enligt bilagan till förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. Det utökade ansvaret för krisberedskapen innebär bland annat en skyldighet att samverka med andra myndigheter, att analysera risker och sårbarheter av allvarlig art inom
sitt område och att hålla regeringen informerad.

– Det är naturligtvis olyckligt att de inte redan fanns med sedan tidigare. Vi kan konstatera att vi även fortsättningsvis kommer att se stora utmaningar på migrationsområdet, säger inrikesminister Anders Ygeman.

– Migrationsverket har en god beredskap och deltar i det arbete som pågår för att samhället bättre ska kunna hantera en kris. Detta kommer ytterligare skärpa denna beredskap, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Förordningsändringen träder i kraft den 1 juli 2016. Funktionerna ska vara inrättade senast den 1 september 2016.

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00