Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Nordisk ministerdeklaration mot plastskräp i haven

Publicerad

Under det nordiska miljöministermötet i Helsingfors idag enades Sveriges klimat- och miljöminister Åsa Romson och de nordiska ministrarna om en deklaration som syftar till att intensifiera arbetet för att få bort plastavfall i haven. Deklarationen kommer att lyftas vid ett FN-möte i maj och avser stärka arbetet mot allt plastavfall, inklusive mikroplaster, som orsakar svåra ekologiska och hälsomässiga problem.

− Våra hav fylls med plastskräp. Varje minut fylls haven på med motsvarande en sopbil plast, totalt cirka tio miljoner ton årligen. Om vi inte gör något riskerar det att finnas mer plast än fisk i haven år 2050, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

− Den svenska regeringen har ökat takten i kampen mot de förödande plastföroreningarna. Flera myndigheter har fått en rad uppdrag om åtgärder mot nedskräpning, exempelvis för att stärka de svenska kustkommunernas arbete mot skräp från haven. Just nu är regeringens förslag för att få bort mikroplaster i kosmetika ute på remiss.

− Sverige vill arbeta förebyggande tillsammans med våra nordiska grannländer och deklarationen vi enats om idag ger oss en hävstång i arbetet mot mikroplaster och allmänt plastskräp i marina miljöer som finns i FN:s nya hållbarhetsmål.

Under miljöministermötet avhandlades dessutom hur de nordiska länderna ska följa upp det historiska klimatavtalet som världen enades kring i Paris i december, samt hur man från nordiskt håll planerar att engagera sig inför kommande klimatförhandlingar (COP22) i Marrakech i november.

Kontakt

Jesper Liveröd
Pressekreterare hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.