Ny lagman i Göteborgs tingsrätt

Regeringen har i dag utnämnt chefsrådmannen Johan Kvart till lagman i Göteborgs tingsrätt.

Johan Kvart är sedan år 2011 chefsrådman i Helsingborgs tingsrätt. Dessförinnan var han lagman i Värmlands tingsrätt. Han har även varit rådman i Helsingborgs och Ängelholms tingsrätter. Under åren 1993–2000 arbetade han i Justitiedepartementet som rättssakkunnig, kansliråd och sedermera som departementsråd. Han har även varit särskild utredare i Ärendeutredningen och expert i Straffprocessutredningen.

Johan Kvart tillträder som lagman den 30 maj 2016.

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh