Innehållet publicerades under perioden

-

Nya ledamöter utsedda i styrelsen för Vinnova

Regeringen har i dag fattat beslut om tre nya ledamöter i styrelsen för Verket för innovationssystem (Vinnova). Regeringen har utsett Sigbritt Karlsson, rektor, Lotta Ljungqvist, forskningschef och John Elvesjö, entreprenör, till nya ledamöter i Vinnovas styrelse.

I styrelsen ingår sedan tidigare:

Ordföranden Hasse Johansson
David Sonnek
Staffan Larsson
Sara Öhrvall
samt
Generaldirektör, Charlotte Brogren

 

Kontakt

Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Verket för innovationssystem (Vinnova)

Vinnova är en myndighet under Näringsdepartementet. Vinnovas uppgift är att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av innovationssystem.