Preliminär fördelning av välfärdsmiljarderna

Regeringen presenterar idag en preliminär beräkning av fördelningen av de 10 välfärdsmiljarder till kommunsektorn som presenterades den 4 april. Beräkningen kommer att uppdateras utifrån senast tillgänglig statistik inför den slutliga fördelningen 2017.

Ladda ner:

För att skapa långsiktiga planeringsförutsättningar för kommuner och landsting har regeringen meddelat att den i höst kommer att föreslå att 10 miljarder kronor per år tillförs kommunsektorn för 2017 och framåt. Pengarna kommer att fördelas dels på samma sätt som via det kommunalekonomiska utjämningssystemet(kronor per invånare), dels med en fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande och nyanlända.

-Nu stärker vi välfärden och utvecklar den svenska modellen, säger finansminister Magdalena Andersson.

De preliminära beräkningarna bygger på statistik som kommer att uppdateras under året. Siffrorna ger således endast en ungefärlig bild av hur resurserna kommer att fördelas.

Kontakt

Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Kjell Ellström
Ämnesråd/ Kommunenheten
Telefon 08-405 40 63