Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Pressinbjudan: Ägarsamordning av försäljningen av Vattenfalls brunkolsverksamhet

Publicerad

Regeringen har i dag den 18 april tagit emot en begäran om ägarsamordning av försäljningen av Vattenfalls brunkolsverksamhet från Vattenfalls styrelse. Mikael Damberg finns tillgänglig för kommentarer i dag kl. 14:00 på Bella Venezia, Rosenbad.

Vattenfallkoncernen är i dag hel- eller delägare till de fyra brunkols­eldande kraftverken Schwarze Pumpe, Lippendorf, Boxberg och Jänschwalde i Tyskland, belägna i delstaterna Brandenburg och Sachsen. Koncernen äger även brunkolsgruvorna som förser tre av dessa kraftverk med bränsle. Vattenfalls styrelse beslutade den 29 oktober 2014 att utreda olika strategiska alternativ för den tyska brunkolsverksamheten i syfte att skapa en ny hållbar ägarstruktur. Vattenfall annonserade den 22 september 2015 ut de aktuella tillgångarna för försäljning.

- Regeringen i dag har tagit emot en begäran om ägarsamordning från Vattenfalls styrelse med anledning av försäljningen av Vattenfalls brunkolsverksamhet, säger Mikael Damberg.

- Det är positivt att Vattenfall har genomfört en transparent process där alla potentiella intressenter har haft möjlighet att visa sitt intresse. Vi kommer nu att analysera den transaktion som Vattenfalls styrelse har föreslagit och återkommer uppskattningsvis inom ett par månader när vi har tagit ställning, fortsätter Mikael Damberg.

 

Tid: 18 april kl. 14.00
Plats: Bella Venezia, Rosenbad

Ta med presslegitimation. Inpassering via kopparporten.

 

Kontakt

Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.