Åsa Regnér har entledigats
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Pressinbjudan: Äldreminister Åsa Regnér besöker Överkalix med Äldreresan

Tisdag den 26 april besöker äldreminister Åsa Regnér Överkalix som är en kommun varav drygt en tredjedel av invånarna är över 65 år. Under Äldreresan till åtta av landets kommuner är fokus på hur äldreomsorgen fungerar idag, om hur kvalitén kan stärkas och om framtidens utmaningar.

Tid och plats för pressträff

Tid: Klockan 13.00

Plats: Tallviksgårdens äldreboende, Tallviksvägen 13, Överkalix

Föranmälan krävs till pressekreterare Joanna Abrahamsson.

- Genom min äldreresa vill jag få en bild av de utmaningar som olika typer av kommuner i skilda delar av landet har. Överkalix, som är en liten glesbygdskommun, har den största andelen äldre i befolkningen vilket ställer krav på en väl utbyggd äldreomsorg. Något som utmärker Överkalix är att kommunen inte har någon kö till särskilt boende, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Äldreministern besöker åtta kommuner

Syftet med #äldreresan är att informera om regeringens inriktning inom äldreområdet, få en bild av situationen inom äldreomsorgen och föra dialog om viktiga framtidsfrågor. Äldreresan, som började i Linköping i september, har totalt åtta stopp under hösten 2015 och våren 2016. Under våren kommer äldreministern även att besöka Göteborg och Munkedal.

Kontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00

Regeringens äldrepolitik