Pressinbjudan: Morgan Johansson talar på BRÅ-konferens i Halmstad och tar del av Hylte kommuns integrationsarbete

Tisdagen den 12 april besöker justitie- och migrationsminister Morgan Johansson Halmstad för att tala vid Brås nationella konferens. Sedan besöker han Hyltebruk för ta del av kommunens integrationsarbete. Media inbjuds till en pressträff i Hyltebruk.

Kl.12.45 håller Morgan Johansson ett öppningsanförande vid Brottsförebyggande rådets nationella konferens i lokalt brottsförebyggande arbete, Råd för framtiden 2016. På konferensen möts forskare, praktiker och politiker för att dela sin syn på och erfarenheter av brottsförebyggande arbete, i år med fokus på lägesbilden av lokala brottsförebyggande insatser.

Råd för framtiden 2016.

I sitt inledningsanförande kommer Morgan Johansson att berätta om regeringens satsning på det brottförebyggande arbetet där bland annat ett nytt nationellt brottförebyggande program ska tas fram. Målet med satsningen är dels att öka de brottsförebyggande insatserna i kommunerna genom ökat nationellt stöd och samordning och dels att bidra till att lyfta andra samhällsaktörers förebyggande arbete. Regeringen vill skapa förutsättningar för ett strukturerat brottsförebyggande arbete på såväl lokal som regional och nationell nivå.

Kl.14.00 gör Morgan Johansson ett arbetsplatsbesök vid polisen i Hyltebruk. Därefter tar han del av Hylte kommuns prisbelönta integrationsarbete. Hylte finns med bland de kommuner i Sverige som tar emot högst antal nyanlända, och är den kommun med högst mottagande per capita i Halland.

Tid och plats

Tid: Tisdagen den 12 april

Kl. 14.30 – Media bjuds in till en presentation av Hylte kommuns integrationsarbete.

Kl. 15.45-16.00 – Pressträff

Plats: Polisen, Storgatan 3, Hyltebruk

Presslegitimation krävs.

Kontakt

Elin Almqvist
Politiskt sakkunnig hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08-405 56 29
e-post till Elin Almqvist