Innehållet publicerades under perioden

-

Anders Ygeman har entledigats, inrikesminister

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen beslutar att ytterligare förlänga gränskontroll vid inre gräns

Publicerad

Regeringen har beslutat att förlänga gränskontrollen vid inre gräns från den 9 april till och med den 8 maj 2016.

I dag, torsdagen den 7 april, har regeringen beslutat att förlänga den inre gränskontrollen ytterligare från den 9 april till och med den 8 maj 2016. Regeringen bedömer att de förhållanden som låg till grund för de tidigare besluten fortfarande gäller.

– Regeringen har beslutat att förlänga de inre gränskontrollerna till den
8 maj. Våra myndigheter gör fortsatt samma bedömning kring ordning och säkerhet om gränskontrollerna skulle avskaffas, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Regeringen avser att återkomma om det efter den 8 maj fortfarande finns behov av att ytterligare förlänga kontrollen.

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Gränskontroll vid inre gräns

Regeringen beslutade den 12 november 2015 att tillfälligt återinföra gränskontroll vid inre gräns. Regeringen har sedan vid flera tillfällen beslutat att förlänga gränskontrollen.