Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-

Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-

Regeringen driver på för minskade klimatutsläpp på internationellt flyg

Regeringen är tydlig med att de globala utsläppen från internationellt flyg behöver minska. En förutsättning för det hållbara samhällsbygget är att varje transportslag bär sina egna kostnader, inte minst kostnaderna för föroreningar. Klimat- och miljöminister Åsa Romson och infrastrukturminister Anna Johansson har idag gemensamt framfört Sveriges linje när frågan diskuterades vid det informella miljö- och transportministermötet för EUs medlemsländer i Amsterdam.

− Det internationella flyget har fått en egen gräddfil i klimatarbetet och tar i dag inte sitt klimatansvar. Flyget är bland de snabbast växande sektorerna vad gäller utsläpp och måste regleras om vi ska kunna nå målsättningarna med klimatavtalet från Paris, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Klimatavtalet från Paris har som mål att utsläppen ska minska så att den globala temperaturökningen hålls så långt under 2 grader som möjligt, helst ska ökningen begränsas till 1,5 grad. Varken internationellt flyg eller sjöfart omfattas av avtalet, något som försvårar möjligheterna för världens länder att nå de uppsatta klimatmålen. När det gäller det internationella flyget förhandlas åtgärder för minskade utsläpp i FN-organet ICAO.

− Den svenska regeringen vill att ICAO:s generalförsamling i år fattar beslut om ett globalt regelverk och styrmedel som tar sin utgångspunkt i Parisavtalets mål. Detta framförde vi till våra ministerkolleger i EU under dagens möte. Med ett regelverk på plats möter vi inte bara klimatutmaningarna utan kan även främja teknikutveckling och innovation inom hållbara transporter för det internationella flyget, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Det informella ministermötet tar ett helhetsgrepp på hållbarhet och innovation i transportsektorn. Nederländerna, som nu är ordförande i EUs ministerråd, har vid det informella ministerrådsmötet valt att lyfta fram behovet av att minska utsläppen från internationellt flyg och sjöfart.

Kontakt

Helena Hellström Gefwert
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Elin Tibell
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00