Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen föreslår ökade incitament för arbetsgivare i de långa sjukfallen genom ny hälsoväxling

Publicerad

Regeringen presenterar idag ett förslag om hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatsen. I förslaget, som rör arbetsgivarnas ekonomiska ansvar för långa sjukskrivningar, växlas kostnader för höga ohälsotal mot sänkta arbetsgivaravgifter. Regeringen bjuder även in fack och arbetsgivare och uppmanar dem att presentera åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och få tillbaka sjukskrivna i arbete.

Förslaget innebär att ett aktivt hälsoarbete kommer att löna sig. De arbetsgivare som har ett gott förebyggande arbete, en effektiv rehabilitering och därmed låg sjukfrånvaro belönas. Istället kommer de arbetsgivare som inte tar sitt ansvar att bära en större del av kostnaderna. Denna kostnadsväxling kallas för hälsoväxling och har tre fokusområden:

Hälsoväxling för bättre rehabilitering och omställning:

  • Arbetsgivare kommer att få betala 25 procent av sjukpenningskostnaderna för en anställd vars sjukskrivning överstiger 90 dagar. Det ger arbetsgivaren tid att utreda behovet av rehabiliteringsåtgärder och anpassning av arbetsuppgifter under de första tre månaderna.
  • Arbetsgivaren kommer inte att behöva bära kostnader för vanliga enklare sjukfall som i regel inte har något samband med arbetsplatsen, till exempel långdragna influensor eller benbrott.
  • Kostnaderna ökar inte totalt – i kompensation får hela arbetsgivarkollektivet sänkta arbetsgivaravgifter. Det innebär att ett aktivt hälsoarbete kommer att löna sig.

Små arbetsgivare ska skyddas:

  • Förslaget inbegriper ett skydd för småföretag i form av ett fribelopp om 33 500 kronor per år. Det motsvarar kostnaden av en sjukskriven anställd med snittersättning under ett helt år.

Utsatta grupper på arbetsmarknaden undantas:

  • Det finns redan idag en selektering där den med sämre hälsa eller risk för sämre hälsa ofta väljs bort från anställningar. Det ska motverkas.Gäller även personer som beviljas anställning med vissa typer av stöd.

- Utvecklingen med de ökande sjuktalen i Sverige är oroande och måste brytas. Vi behöver välfärdens medarbetare i arbete, inte i sjukförsäkringen. Hälsoväxlingen innebär en omfördelning av resurser och ger alla arbetsgivare en möjlighet att påverka sina kostnader för sjukfrånvaron, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Arbetsmarknadens parter erbjuds parallellt med den fortsatta processen möjligheten att komma med överenskommelser som kan antas ge motsvarande resultat som hälsoväxlingen. Skulle parterna senast i augusti i år presentera sådana överenskommelser som förväntas få motsvarande effekt på ohälsan är regeringen beredd att gå den vägen istället för att lagstifta.

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.