Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen förstärker ArkDes roll som nationellt arkitekturmuseum

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen vill stärka ArkDes nyckelroll för arkitekturpolitiken.

– Nu har vi tagit det avgörande beslutet att förstärka och utveckla ArkDes som en egen myndighet. ArkDes ska vara den nationella kulturarvsinstitution som den svenska arkitekturen förtjänar. Under Kerstin Brunnbergs ledning har ArkDes fyllts med ny kraft och jag ser en stor potential i att fortsätta utveckla verksamheten, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Regeringen kommer mot denna bakgrund att snarast påbörja arbetet med att rekrytera en ny chef till ArkDes som kan ta vid i myndighetens positiva utveckling och centrala roll i arbetet för att främja arkitektur, form och design.

ArkDes kommer även framöver att ha som sina huvuduppgifter att vara nationellt arkitekturmuseum respektive att bedriva en främjande, samverkande och debatterande verksamhet.

För att finna den rätta balansen mellan verksamheterna kan justeringar av ArkDes uppdrag och gränsdragningen gentemot andra myndigheters ansvarsområden komma att behöva göras inom ramen för det pågående arbetet med översynen av politiken för arkitektur, form och design. I dessa delar avser regeringen att återkomma under mandatperioden.

Bakgrund

Förordnandet för Kerstin Brunnberg som chef för ArkDes löper ut den 30 juni 2016. Under våren har betänkandet Gestaltad livsmiljö (SOU 2015:88) remitterats och nu pågår beredning av förslagen.

Kontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00