Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-

Regeringen ger uppdrag om återvändande till Säkerhetspolisen

Regeringen har i dag, torsdag 14 april, fattat beslut om att ge Säkerhetspolisen ett särskilt uppdrag gällande kontrollen av personer som återvänder från konfliktområden. I uppdraget ska Säkerhetspolisen beskriva hur arbetet med återvändare kan intensifieras samt i vilken mån nya arbetssätt eller andra åtgärder kan användas för att effektivisera arbetet med att upptäcka, förebygga och förhindra det säkerhetshot som återvändare kan utgöra.

– Sverige måste ha kontroll på återvändande terrorkrigsresenärer. Vi ser att de kan ha avsikt och förmåga att begå terrorbrott och att rekrytera fler att ansluta sig till striderna i Syrien, säger inrikesminister Anders Ygeman.

– Uppdraget innebär att Säkerhetspolisen ska beskriva hur de kan intensifiera arbetet med de som återvänt från konfliktområden utifrån den nya lagstiftning som nu finns på plats. De ska också redovisa om nya arbetssätt kan användas för att effektivisera arbetet med att upptäcka, förebygga och förhindra det säkerhetshot som återvändare kan utgöra, säger inrikesminister Anders Ygeman

Den nya lagstiftning som kriminaliserar resor i terrorismsyfte och som nu träder ikraft medför förbättrade möjligheter att utreda och vidta åtgärder mot återvändare. Detta i kombination med fler attentat i Europa och ett större antal återvändare i Sverige gör att det finns skäl att ge Säkerhetspolisen i uppdrag att redovisa hur myndigheten avser att intensifiera sitt arbete med återvändare.

Regeringsuppdraget ska redovisas i slutet av maj 2016.

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00