Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Regeringen lanserar snabbspår för företagare

Publicerad

Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten att 18 miljoner kronor satsas på nyanlända med erfarenhet av företagande i ett så kallat ”snabbspår för företagare”. Vårbudgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Det nya snabbspåret för företagare innebär att regeringen avsätter 18 miljoner kronor till Tillväxtverket som tillsammans med berörda myndigheter och privata och offentliga aktörer ska fånga upp nyanlända med erfarenhet av företagande så att de kan ges möjlighet att bli företagare även i Sverige. Tillväxtverket ska utarbeta en modell så att nyanlända kan förbereda sig för att bli företagare i Sverige redan under tiden i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag, t.ex. genom informationsinsatser, deltagande i nätverk och mentorprogram.

Snabbspåret innebär också att det finns en möjlighet att matcha befintliga företag som står inför en generationsväxling men utan någon som kan ta över, med företagsamma nyanlända som kan och vill föra företaget vidare.

- Snabbspåret ska vara den korta vägen in i det svenska samhället och bidra till att vi bättre och snabbare tillvaratar den kompetens och innovationsförmåga som finns bland nyanlända. C:a 15 procent av Sveriges småföretagare har utländsk bakgrund, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

- Många som kommer till Sverige har en bakgrund som företagare och jag tror att de har mycket att bidra med här i Sverige, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Kontakt

Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00
Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.