Regeringen lanserar snabbspår för företagare

Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten att 18 miljoner kronor satsas på nyanlända med erfarenhet av företagande i ett så kallat ”snabbspår för företagare”. Vårbudgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Det nya snabbspåret för företagare innebär att regeringen avsätter 18 miljoner kronor till Tillväxtverket som tillsammans med berörda myndigheter och privata och offentliga aktörer ska fånga upp nyanlända med erfarenhet av företagande så att de kan ges möjlighet att bli företagare även i Sverige. Tillväxtverket ska utarbeta en modell så att nyanlända kan förbereda sig för att bli företagare i Sverige redan under tiden i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag, t.ex. genom informationsinsatser, deltagande i nätverk och mentorprogram.

Snabbspåret innebär också att det finns en möjlighet att matcha befintliga företag som står inför en generationsväxling men utan någon som kan ta över, med företagsamma nyanlända som kan och vill föra företaget vidare.

- Snabbspåret ska vara den korta vägen in i det svenska samhället och bidra till att vi bättre och snabbare tillvaratar den kompetens och innovationsförmåga som finns bland nyanlända. C:a 15 procent av Sveriges småföretagare har utländsk bakgrund, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

- Många som kommer till Sverige har en bakgrund som företagare och jag tror att de har mycket att bidra med här i Sverige, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Kontakt

Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00
Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-539 57 29
e-post till Martin Kling, via registrator