Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Stärkt svensk förmåga att delta i internationella hälso- och sjukvårdsinsatser

Publicerad

Regeringen vill förbättra förutsättningarna för svenskt deltagande i internationella hälso- och sjukvårdsinsatser vid hantering av hälsohot som till exempel utbrott av smittsamma sjukdomar. Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Socialstyrelsen får därför tillsammans i uppdrag att undersöka möjligheterna till att göra detta.

– När hälsohot är gränsöverskridande måste det också finnas gränsöverskridande svar på dessa hot, säger Folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

– Jag ser det som en självklarhet att Sverige ska kunna hjälpa till när kriser sker runt om i världen, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Regeringen vill ta tillvara erfarenheter och resurser från den svenska insatsen under ebolautbrottet i Västafrika. Förutsättningarna att bidra med en svensk förmåga vid framtida hälsohotskriser ska utredas.

Utgångspunkt för uppdraget är att en eventuell svensk förmåga ska bidra till Världshälsoorganisationen, WHO:s Global Health Emergency Workforces och EU:s European Medical Corps arbete. Det kan omfatta olika typer av resurser och expertis där behov identifierats under de senare årens nytillkomna hälsohot.

Uppdraget ska genomföras i samråd med Försvarsmakten och Sveriges Kommuner och Landsting. Uppdraget ska slutredovisas i en rapport till Socialdepartementet senast den 15 februari 2017. Uppdraget ska delredovisas senast den 14 oktober 2016.

Kontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Victor Harju
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.