Isabella Lövin har entledigats, Miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige bland världens största biståndsgivare som andel av BNI

Publicerad

Ny statistik från OECD DAC för 2015 visar att Sverige är ett av de länder i världen som har högst bistånd som andel av bruttonationalinkomsten, BNI. Detta gäller oavsett om kostnader för asylmottagande räknas med eller inte.

Sveriges biståndsbudget för 2015 var 0,96 procent av BNI. I statistiken från OECD DAC hamnar Sverige på en mycket högre siffra: 1,4 procent av BNI. Att siffran blir så hög beror på att Sverige, liksom tidigare år, rapporterar in de totala kostnaderna för mottagande av asylsökande från utvecklingsländer enligt gällande DAC-principer om vad som kan räknas som bistånd. Dessa inkluderar även kostnader som finansierats från andra delar av statsbudgeten än från biståndet. Varken biståndsbudgeten eller biståndsverksamheten har påverkats av de ökade kostnaderna för asylmottagande för år 2015. Siffran 1,4 procent, inkluderar även bland annat förskottsbetalningar till en rad FN-organ samt en skuldsedel till Gröna klimatfonden, vilket ger ett högre utfall.

22 procent av biståndsbudgeten på 0,96 procent av BNI gick till kostnader för asylmottagande år 2015. För 2016 har regeringen satt ett tak på att max 30 procent av biståndsbudgeten får gå till asylkostnader. Enligt vårändringsbudgeten som presenteras idag uppgår avräkningarna för asylkostnader 2016 till 28,3 procent av biståndsbudgeten som är på cirka 43,4 miljarder kronor.

I DAC-statistiken framgår också hur stor andel av de totala inrapporterade biståndsmedlen som gick till asylkostnader på hemmaplan, vilket i Sveriges fall var 33,8 procent. Av dessa gick 22 procent från biståndsbudgeten.

Kontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos biståndsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00