Innehållet publicerades under perioden

-

Mehmet Kaplan har entledigats, bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sverige skriver under brev med uppmaning till kommissionen om digitala plattformar

Publicerad

I måndags skickade Sverige tillsammans med en rad andra EU-länder ett brev, signerat av närings- och innovationsminister Mikael Damberg och it-minister Mehmet Kaplan, till EU-kommissionen med en uppmaning att inte begränsa innovation och ekonomisk utveckling genom betungande lagstiftning.

- Det är viktigt att inte sätta käppar i hjulen för digitaliseringens snabba utveckling utan istället främja de möjligheter som den erbjuder våra företag och konsumenter. Vi vill uppmana kommissionen att ha detta i åtanke, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

- Internet måste även i fortsättningen fungera som en innovationsmotor. Man bör alltid ha ett öppet internet som rättesnöre och målbild när man diskuterar plattformar, det gynnar utvecklingen, säger it-minister Mehmet Kaplan.

Under våren kommer den Europeiska kommissionen som en del av den digitala inremarknadsstrategin (DSM) att presentera en sammanställning om digitala plattformar. Inför den sammanställningen uppmanar nu Storbritannien, tillsammans med Sverige, Tjeckien, Danmark, Finland, Estland, Litauen, Bulgarien, Luxemburg och Polen, kommissionen att inte föreslå en allomfattande reglering av digitala plattformar. Att reglera på förhand bör man vara försiktig med och ny lagstiftning bör bara tas fram om det finns problem som man behöver komma till rätta med. Annars finns det risk för att lagstiftningen istället hindrar utvecklingen av nya tjänster, företag och i längden nya jobb.

Kontakt

Hakim Belarbi
T.f. pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00