Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sverige skriver under brev med uppmaning till kommissionen om digitala plattformar

Publicerad

I måndags skickade Sverige tillsammans med en rad andra EU-länder ett brev, signerat av närings- och innovationsminister Mikael Damberg och it-minister Mehmet Kaplan, till EU-kommissionen med en uppmaning att inte begränsa innovation och ekonomisk utveckling genom betungande lagstiftning.

- Det är viktigt att inte sätta käppar i hjulen för digitaliseringens snabba utveckling utan istället främja de möjligheter som den erbjuder våra företag och konsumenter. Vi vill uppmana kommissionen att ha detta i åtanke, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

- Internet måste även i fortsättningen fungera som en innovationsmotor. Man bör alltid ha ett öppet internet som rättesnöre och målbild när man diskuterar plattformar, det gynnar utvecklingen, säger it-minister Mehmet Kaplan.

Under våren kommer den Europeiska kommissionen som en del av den digitala inremarknadsstrategin (DSM) att presentera en sammanställning om digitala plattformar. Inför den sammanställningen uppmanar nu Storbritannien, tillsammans med Sverige, Tjeckien, Danmark, Finland, Estland, Litauen, Bulgarien, Luxemburg och Polen, kommissionen att inte föreslå en allomfattande reglering av digitala plattformar. Att reglera på förhand bör man vara försiktig med och ny lagstiftning bör bara tas fram om det finns problem som man behöver komma till rätta med. Annars finns det risk för att lagstiftningen istället hindrar utvecklingen av nya tjänster, företag och i längden nya jobb.

Kontakt

Hakim Belarbi
T.f. pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.