Åsa Regnér har entledigats
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-

Aida Hadzialic har entledigats, Gymnasie- och kunskapslyftsminister

-

Tre statsråd i samtal om vårdens och omsorgens kompetensförsörjning

På onsdagen träffade statsråden Gabriel Wikström, Åsa Regnér och Aida Hadzialic representanter för såväl offentliga som privata arbetsgivare inom vården och omsorgen, berörda myndigheter och utbildningsanordnare på gymnasial- och vuxenutbildningsnivå.

Dagens ämne var kompetensförsörjning för hälso- och sjukvården och omsorgen av yrken som utbildas på gymnasial- och vuxenutbildningsnivå.

– En effektiv vård kräver en bra mix av olika kompetenser, och flera centrala sådana utbildas på gymnasie- och vuxenutbildningsnivå. Därför är dagens samtal ett viktig led i att ta ett helhetsgrepp kring vårdens kompetensförsörjning säger Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

– Kompetensförsörjningen inom det här området är en stor framtidsfråga. Men vi måste också fråga oss vad som handlar om tillgång till utbildning, och vad som handlar om arbetsvillkor och möjligheterna att trivas och utvecklas på sitt arbete. Det hänger ihop, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

– För att vården och omsorgen ska få den kompetens den behöver måste fler läsa yrkesutbildningar. Det är därför regeringen investerar i den yrkesinriktade vuxenutbildningen, yrkeshögskolan och jobbar för att stärka statusen på gymnasiets yrkesprogram, säger Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Under samtalet diskuterades bland annat behovet av mer enhetliga utbildningar över landet, och hur rätt kompetenser ska kunna utbildas i tillräckliga mängder för såväl vården som omsorgen.

Kontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00
Gösta Brunnander
Pressekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic
Telefon (växel) 08-405 10 00