Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Uppdrag om att utreda visselblåsarfunktioner

Publicerad

Regeringen gav under torsdagens sammanträde uppdrag åt Statskontoret att kartlägga hur statliga myndigheter under regeringen arbetar med visselblåsarfunktioner för att upptäcka misstänkta fall av korruption och myndigheters erfarenhet av det.

- Vi har i Sverige relativt små problem med korruption, men det innebär inte att vi kan luta oss tillbaka. Vi strävar efter att skapa ännu bättre förutsättningar för att bekämpa korruption. För oss är det nu viktigt att Statskontoret närmare kartlägger hur myndigheterna arbetar med visselblåsarfunktioner. Ett väl fungerande samhälle bygger på stark tillit och därför är det här uppdraget viktigt, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Statskontorets har kunnat visa att det finns generella brister i myndigheternas beredskap och medvetenhet om korruption. Visselblåsarfunktioner är ett sätt att lyfta frågorna om hur myndigheter agerar för att förebygga korruption.

Statskontoret ska kartlägga hur myndigheter i dag arbetar med visselblåsarfunktioner och vad erfarenheterna är.

Statskontoret ska också utreda om en gemensam visselblåsarfunktion för flera myndigheter kan vara ändamålsenlig. Exempel på när en gemensam funktion kan vara ändamålsenlig är om kostnaderna per anmälan kan sänkas via samordning, eller om användningen ökar, t.ex. för att kännedomen ökar eller att man inte vill använda den egna myndighetens funktion.

- Det är av vikt att enskilda och företag fortsätter att ha ett högt förtroende för våra statliga myndigheter och där myndigheterna står för en kultur där respekten och förståelsen för den statliga värdegrunden upprätthålls, avslutar civilminister Ardalan Shekarabi.

Kontakt

Peter Skeppström
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.