Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag till myndigheten MUCF att informera om hälsa och jämställdhet för unga nyanlända

Publicerad

Regeringen ger Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag att ta fram en digital plattform med information på relevanta språk om hälsa och jämställdhet för nyanlända barn och unga. Uppdraget, som omfattar 5 miljoner kronor, ska genomföras i samverkan med den webbaserade ungdomsmottagningen UMO.

- Sexualitet och relationer präglas över hela världen av starka normer kring kön, genus och sexuell läggning. För regeringen är det viktigt att alla som lever i Sverige, inklusive nyanlända, har goda kunskaper om jämställdhet och icke-diskriminering. Idag saknas information om bland annat könsnormer och rätten till kroppslig integritet på relevanta språk och därför är denna insats viktig. Vi har flera pågående satsningar som riktas till hela befolkningen, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Uppdraget innebär att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ska ta fram en digital plattform, för bland annat mobiltelefoner, med information om hälsa och jämställdhet på de vanligaste modersmålen för nyanlända barn och unga i åldrarna 13-20 år. Det ska genomföras i samverkan med den nationella webbaserade ungdomsmottagningen UMO. I uppdraget ingår även att sprida plattformen till boenden och verksamheter samt att planera för utbildning av utbildare.

Kontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00