Gustav Fridolin har entledigats, Utbildningsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Välfärdsmiljarder till kommunerna

Publicerad

Regeringen kommer i höst föreslå investeringar om 10 miljarder per år för fler anställda i välfärden. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet och presenteras idag vid en pressträff i Rosenbad.

För att skapa långsiktiga planeringsförutsättningar för kommuner och landsting avser regeringen föreslå att 10 miljarder kronor tillförs kommunsektorn.

Resurstillskottet är permanent. De extra miljarderna ska inledningsvis särskilt stötta de kommuner och landsting som har störst behov av investeringar när Sverige växer.

De välfärdsmiljarder som nu presenteras är ett av de största tillskotten till kommunerna sedan det generella statsbidraget infördes på mitten av 90-talet.

Tillsammans med redan genomförda investeringar motsvarar regeringens och Vänsterpartiets ökade tillskott till kommuner och landsting en möjlig ökning på över 30 000 sysselsatta i välfärden.

- Välfärden bidrar till arbete och tillväxt i hela vårt land och är en central del av den svenska modellen. Under lång tid har skattesänkningar fått gå före välfärden. Därför är vi stolta över att kunna presentera den här satsningen, säger statsminister Stefan Löfven.

Kontakt

Odd Guteland
Presschef, Statsrådsberedningen
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Odd Guteland, via registrator
Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Presentation från pressträffen