Ylva Johansson deltar vid informellt ministermöte i Amsterdam

Den 19-20 april deltar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson vid ett informellt möte för arbetsmarknads- och socialministrar i Amsterdam inom ramen för EPSCO (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor).

Mötet kommer till stora delar att fokusera på två initiativ som EU-kommissionen nyligen har presenterat. Dels förslaget till reviderat utstationeringsdirektiv, dels samrådet om en europeisk pelare för sociala rättigheter. Vid mötet kommer ministrarna även att diskutera den nyligen beslutade plattformen för att förebygga och bekämpa odeklarerat arbete inom EU.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon 08-405 10 00
Mobil 072-520 54 49
e-post till Natali Sial