Innehållet publicerades under perioden

-

Anna Johansson har entledigats, infrastrukturminister

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Anna Johansson deltar på International Transport Forum

Publicerad

I dag är Anna Johansson i Leipzig, Tyskland för att delta på årets International Transport Forum (ITF). En internationell konferens där transport- och infrastrukturministrar från hela världen samlas för att diskutera globala utmaningar.

International Transport Forum (ITF) är en mellanstatlig organisation kopplad till OECD som årligen anordnar ett högnivåmöte för transport- och infrastrukturministrar från 57 olika länder. Ministrarna bjuds in för att
diskutera de globala utmaningar och möjligheter som transportsektorn har att möta.

Under sina två dagar på plats kommer infrastrukturministern bland annat att medverka i ett antal rundabordsamtal med angelägna teman. De handlar om hur transportsektorn kan minska utsläppen av koldioxidutsläpp, om utvecklingen mot självkörande fordon och om hur en jämställd transportbransch kan uppnås. Anna Johansson kommer att tala om den svenska regeringens prioriteringar på dessa områden, och hur hon som ansvarig minister arbetar för att nå fram.

Anna Johansson kommer även att ha bilaterala möten på plats i Leipzig. Bland annat med Danmarks transportminister Hans Christian Schmidt, och Stephen Cotton, generalsekreterare för Internationella transportarbetarförbundet.

Kontakt

Elin Tibell
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00