Arbetsmarknadsministern deltar vid informellt europeiskt ministermöte i Wien om ordning och reda på arbetsmarknaden

Den 19-20 maj deltar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson vid ett informellt ministermöte i Wien om ordning och reda och goda villkor på arbetsmarknaden. Mötet är en uppföljning på det ministermöte som Ylva Johansson bjöd in till i Stockholm i september 2015 om goda och rättvisa arbetsvillkor på EU:s inre marknad.

Det är Österrikes minister för arbetsmarknads- och socialfrågor Alois Stöger som har bjudit in till det uppföljande mötet i Wien. Syftet med mötet är att utbyta erfarenheter och diskutera vägar framåt för att säkerställa goda och rättvisa arbetsvillkor för Europas löntagare, samtidigt som rörlighet över gränserna underlättas. Totalt deltar tio medlemsstater i mötet, däribland det nuvarande ordförandeskapet Nederländerna och inkommande ordförandeskapet Slovakien. Även ansvarige kommissionären Marianne Thyssen deltar på mötet.

– För att klara jobben och tillväxten behöver EU mer rörlighet av arbetskraft. Men den fria rörligheten måste gå hand i hand med social trygghet, ett högt arbetstagarskydd och goda arbetsvillkor för alla arbetstagare, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Mötet kommer dels att fokusera på en ändring av utstationeringsdirektivet och åtgärder för bättre och rättvisare regler för utstationering, dels på diskussioner kring olika arbetsmiljöfrågor. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och Nederländernas arbetsmarknadsminister Lodewijk Asscher leder mötets arbetssessioner.

Media är välkomna att kontakta pressekreterare Natalie Sial för mer information.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon 08-405 10 00
Mobil 072-520 54 49
e-post till Natali Sial