Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Boverket ska på nytt utreda frågan om individuell mätning i lägenheter

Publicerad

Regeringen ger Boverket i uppdrag att följa upp frågan om individuell mätning av värme och tappvarmvatten på lägenhetsnivå. Därför inför inte regeringen någon reglering för individuell mätning i nuläget.

− Regeringen kommer i nuläget inte att införa en ny reglering för att mäta värme och tappvarmvatten i lägenheter. Däremot får Boverket i uppdrag att se om ändrade ekonomiska förhållanden kan innebära skäl för att i framtiden införa individuell mätning i av värme och tappvarmvatten på lägenhetsnivå, säger energiminister Ibrahim Baylan.

Som en följd av det svenska genomförandet av EU:s Energieffektiviseringsdirektiv har Boverket haft i uppdrag av regeringen att utreda i vilka fall man ska införa krav på individuell mätning på lägenhetsnivå för värme och tappvarmvatten. Boverkets slutsats var att man inte bör införa några krav på mätning på lägenhetsnivå. Regeringen följer Boverkets bedömning och ger Boverket i uppdrag att under de närmaste åren följa upp och utreda om det finns skäl att framöver införa krav på mätning av värme och tappvarmvatten på lägenhetsnivå i Sverige.

Kontakt

Gunilla Hjalmarson
Pressekreterare hos energiminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.