Civilminister Shekarabi leder internationellt rundabordssamtal kring Agenda 2030

Under fredagen deltar civilminister Ardalan Shekarabi i FN:s högnivåkonferens för världens fattigaste länder, de så kallade MUL-länderna. Syftet är att lyfta fram Sveriges nationella arbete med Agenda 2030 och samtidigt lyssna in de erfarenheter som gruppen MUL-länder har inom området.

- Sverige har höga ambitioner inom arbetet med Agenda 2030. Med höga ambitioner kommer också ansvaret att lyssna in de erfarenheter som finns i länder som har tagit stora utvecklingssteg, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

I implementeringen av Agenda 2030 är kommunerna, civilsamhället och näringslivet en viktig plattform.

- Jag vet att det finns ett stort intresse för hur Sverige arbetar på den lokala nivån. Ska arbetet med Agenda 2030 lyckas så måste arbetet växa från lokala nivån. Lika viktigt är hur vi avser att arbeta med det civila samhället och näringslivet. Här ska vi inspirera andra, lyssna in de andra länderna, och visa upp Sveriges goda varumärke, avslutar Shekarabi.

Bakgrund
Civilminister Ardalan Shekarabi talar och håller rundabordssamtal under högnivåkonferensen för MUL-länderna i Antalya, Turkiet. Högnivåkonferenser för de fattigaste länderna, de så kallade MUL-länderna, har ägt rum vart tionde år sedan 1981. Konferensen samlar deltagare från regeringar och parlament m.fl..

2011 års möte resulterade i ett handlingsprogram för den kommande tioårsperioden. Handlingsprogrammet syftar till att stärka MUL-ländernas ekonomiska-, sociala-, och miljömässigt hållbara utveckling. I förlängningen är målet att samtliga MUL-länder blir medelinkomstländer.

Kontakt

Peter Skeppström
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00