Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Dialogforum för arbetsmiljöfrågor inrättas

Publicerad

En ambitiös arbetsmiljöpolitik prioriteras högt av regeringen.
I dag har regeringen beslutat om att inrätta ett dialogforum för arbetsmiljöfrågor vid Arbetsmarknadsdepartementet. Syftet är att löpande diskutera åtgärder inom arbetsmiljöområdet tillsammans med arbetsmarknadens parter och andra relevanta aktörer.

Regeringens arbetsmiljöpolitik ska bidra till en arbetsmiljö som förebygger ohälsa, olycksfall och motverka att människor utestängs från arbetslivet. Den 1 februari i år presenterade regeringen sin nya arbetsmiljöstrategi som har arbetats fram i samråd med arbetsmarknadens parter. Strategin utgår från det moderna arbetslivets utmaningar och möjligheter och pekar ut en riktning för arbetet under åren 2016-2020.

För att upprätta och fördjupa trepartsarbetet har regeringen beslutat att inrätta ett dialogforum för arbetsmiljöfrågor. Förbättringar i arbetsmiljön kräver åtgärder från såväl staten som arbetsmarknadens parter. Syftet med dialogforumet är att löpande diskutera redan pågående, planerade och framtida åtgärder inom arbetsmiljöområdet. Dialogforumet ska bidra till att identifiera framtida utmaningar inom arbetsmiljöområdet och att fördjupa informationsutbytet mellan regeringen och arbetsmarknadens parter. Dialogforumet är också ett sätt för regeringen att följa upp den nya arbetsmiljöstrategin.

Kontakt

Darina Agha
Tf presskontakt hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Mobil 072-708 16 27

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020

Regeringens arbetsmiljöpolitik ska bidra till en arbetsmiljö som förebygger ohälsa, olycksfall och motverka att människor utestängs från arbetslivet. Arbetsmiljöstrategin har utformats kring tre prioriterade områden: Nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor, Ett hållbart arbetsliv samt Psykosocial arbetsmiljö.