Dialogseminarium om lärarförsörjningen i Malmö

Onsdag 18 maj bjuder Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, in företrädare från kommuner, friskolor, studentkårer, fackförbund och högskolan i Skåneregionen till ett samtal om vad som krävs för att möta den akuta lärarbristen samt klara lärarförsörjningen i framtiden.

Att möta den stora lärarbristen och vända kunskapsutvecklingen i skolan är av högsta prioritet för regeringen. För att lyckas behövs dock en välfungerande samverkan mellan lärarutbildare, skolhuvudmän och staten. Därför bjuder Helene Hellmark Knutsson in till ett regionalt dialogseminarium i Malmö den 18 maj. Förhoppningen är att under mötet fånga upp och sprida goda exempel på hur lärarförsörjningen och samverkan långsiktigt kan förbättras, samt föra dialog om det gemensamma ansvaret för att möta lärarbristen och vad som behöver göras framöver.

- Engagerade och skickliga lärare är nyckeln till att höja kunskapsresultaten i skolan. Nu står Sverige inför en omfattande lärarbrist och det kräver både snabba insatser och långsiktiga åtgärder för att göra yrket mer attraktivt. Jag fram emot ett konstruktivt och inspirerande möte om hur vi tillsammans kan arbeta för att möta denna samhällsutmaning, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Media är välkomna att delta.

Tid: klockan 10-12

Plats: Grundskoleförvaltningens aula på Rönnen, Rönnblomsgatan 6A, Malmö.

Kontakt

Maria Soläng
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00