Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

En mer miljövänlig effektreserv

Publicerad

Regeringen beslutar nu om en ny förordning om effektreserv. I den nya förordningen finns bestämmelser om att Svenska kraftnät ska verka för att effektreserven ska ha en bättre miljöprofil än i dag.

− Effektreserven har tidigare bestått av produktionskällor som använder kol och olja. Därför är det angeläget att ställa miljökrav på de anläggningar som ska ingå i effektreserven framöver, säger energiminister Ibrahim Baylan.

Riksdagen har antagit regeringens förslag att förlänga giltighetstiden för lagen (2003:436) om effektreserv till och med den 15 mars 2025. Det är för att säkerställa att det finns el under årets alla dagar, även efter att de aviserade stängningarna av reaktorerna i Ringhals och Oskarshamn, som reserven förlängs. Regeringen har nu beslutat att det kommer ställas miljökrav vid upphandlingen. Bestämmelser om detta finns i en ny förordning om effektreserv.

Tekniska krav i upphandling av effektreserven

Utgångspunkten är att de resurser som ska ingå i effektreserven uppfyller de tekniska krav som den systemansvariga myndigheten Svenska kraftnät har på en effektreserv. Därför kommer det ställas funktionskrav i upphandlingen.

Kontakt

Gunilla Hjalmarson
Pressekreterare hos energiminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00