Finansiella stabilitetsrådet träffas 7 juni

Tisdagen den 7 juni träffas företrädare för regeringen, Finansinspektionen, Riksbanken samt Riksgälden för möte i Finansiella stabilitetsrådet.

Rådet ska diskutera det allmänna stabilitetsläget, behov av analyser och eventuella åtgärder, samt kommande arbete för att stärka den finansiella stabiliteten. Vid stabilitetsrådsmöten förs endast diskussioner – inga beslut fattas.

Deltar på mötet gör finansmarknadsminister Per Bolund, generaldirektören för Finansinspektionen, Erik Thedéen, förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick samt riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

Finansmarknadsminister Per Bolund kommer, i egenskap av rådets ordförande, att finnas tillgänglig för kommentarer efter kl. 14.00. För mer information kontakta pressekreterare Anna Söderström.

Finansiella stabilitetsrådet

Syftet med rådet är att diskutera frågor om finansiell stabilitet och behovet av att vidta åtgärder för att motverka uppbyggnaden av finansiella obalanser och, i händelse av en finansiell kris, diskutera behovet av att vidta åtgärder för att hantera en sådan situation. Regeringen och de i rådet representerade myndigheterna beslutar självständigt inom sina respektive ansvarsområden vilka åtgärder som ska vidtas. Rådet är ett mötesforum och inte ett beslutsfattande organ.

Kontakt

Niclas Alsén
Kanslichef finansiella stabilitetsrådet
Telefon 08-405 27 04
Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00