Första steget i genomförandet av klimatavtalet från Paris

Parisavtalets anda består och det första formella förhandlingsmötet efter Paris har genomförts. Olika åsikter finns om hur detaljerade regelverk och riktlinjer ska etableras, men det råder en bred samsyn om vikten av att värna om det nya avtalet.

I Bonn har det första formella förhandlingsmötet efter klimatmötet i Paris nu avslutats. Det är den enda förhandlingssessionen innan länderna på nytt möts för nästa stora klimatmöte, COP22 i Marrakesh i november.

Den globala översynen är en central del i avtalet och ska ge en bild av hur arbetet med att minska utsläppen ligger till i förhållande till hur de globala utsläppen utvecklas. För detta krävs ett system för uppskattning och mätning av utsläpp och upptag, och inom detta system ska länderna kunna rapportera öppet. Detta system, som kallas transparensramverket, är ett av de områden som nu ska utvecklas i detalj.

– Sverige har drivit att avtalet skulle binda alla länder vid att skruva upp sina ambitioner i sitt klimatarbete. Det fick genomslag i klimatavtalet. Nu har arbetet med efterlevnaden startat och arbetet med att får bra underlag inför den globala översynen som ska säkerställa att vi inte öka jordens medeltemperatur med mer än två grader och begränsar den till så nära 1,5 grader som möjligt, säger klimatminister Isabella Lövin.

I Bonn har länderna utnämnt två nya ordföranden som ska leda arbetet med att genomföra avtalet, Sarah Baashan från Saudiarabien och Jo Tyndall från Nya Zealand. Klimatambassadör Anna Lindstedt gjorde sitt sista formella möte som förhandlingsledare:

– Det har varit en positiv och konstruktiv stämning i förhandlingarna i Bonn och vi har rört oss framåt i arbetet med att fylla ut detaljerna i klimatavtalet från Paris. De bilaterala samtal jag fört med länder från alla världens hörn bekräftar detta. Arbetet med att genomföra klimatplanerna är igång och flera länder talar redan om att skärpa sina planer. Som representant för en feministisk regering är också roligt att se två kvinnor som ordförande för förhandlingarna, säger Anna Lindstedt.

Avtalet kräver samarbete på många områden och alla delar av avtalet måste utvecklas i detalj innan det kan bli det stöd för genomförande och uppföljning som länderna behöver. En del länder behöver också mer detaljer om avtalet innan de kan ratificera det. Därför är det nu prioriterat att sätta igång det tekniska arbete som måste ske under de kommande åren.

Kontakt

Helena Hellström Gefwert
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00