Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Framtidsministern deltar i högtidlighållandet av 40 år av svensk – angolanska relationer i Luanda och besöker World Economic Forum on Africa i Kigali, Rwanda

Publicerad

Tisdag den 10 och onsdag den 11 maj besöker ministern för strategi- och framtidsfrågor, Kristina Persson, Angolas huvudstad Luanda för att delta i högtidlighållandet av 40 år av svensk-angolanska diplomatiska relationer.

World Economic Forum Africas webbsida

Kristina Persson kommer också att träffa Angolas försteminister Edeltrudes da Costa och utrikesminister Georges Rebelo Chikoti. Dessa möten kommer bland annat att handla om utvecklingen i Angola och Sverige, multilaterala frågor av gemensamt intresse och hur handelsrelationerna mellan länderna kan utvecklas ytterligare.

– Sverige var ett av de första västländerna som erkände Angolas självständighet när statsminister Olof Palme inledde de svensk-angolanska diplomatiska relationerna fyra månader efter att landet förklarat självständighet från kolonialmakten Portugal i november 1975. Angolas och Mocambiques självständighet var viktig för avkolonialiseringen i södra Afrika och i förlängningen för kampen mot apartheid, säger framtidsminister Kristina Persson som själv vid den tiden var engagerad i arbetet mot apartheid i södra Afrika – Våra goda relationer med Angola sträcker sig tillbaka till Sveriges stöd till befrielserörelserna i södra Afrika och vårt omfattande bistånds och utvecklingssamarbete som pågick under 30 års tid. I dag är Angola en av de största regionala ekonomierna och har under tiotalet år på 2000-talet haft världens högsta tillväxt. Fokus i relationerna mellan våra båda länder ligger därför numera på handels- och investeringsområdet. Angola planerar stora investeringar på bland annat energi- transport- och stadsutvecklingsområdet. Sverige har flera världsledande företag inom dessa sektorer och jag hoppas att samtalen vid mitt besök kommer att bidra till ett ökat handelsutbyte, fortsätter Kristina Persson.

World Economic Forum on Africa 2016

Den 12 och 13 maj deltar Kristina Persson på World Economic Forum Africa (WEF) som i år hålls i Rwandas huvudstad Kigali. Huvudtemat för årets möte är den snabba digitaliseringen som nu pågår i Afrika.

– Digitaliseringen av framförallt kommunikationen går mycket snabbt i stora delar av Afrika idag. Utvecklingen som inneburit mycket för tillväxten och lyft miljontals människor ur fattigdom fortsätter i snabb takt. Jag ser fram emot att delta i diskussionerna om den detta och vilka möjligheter det öppnar för Sverige och svenska företag säger framtidsminister Kristina Persson i en kommentar.

Vid sidan av deltagande i WEF-samtalen kommer framtidsminister Kristina Persson hålla bilaterala möten med regeringsföreträdare från Rwanda för att bland annat diskutera utökat bilateralt samarbete på miljöområdet, stärkt handelsutbyte och potentialen för fördjupat samarbete kring bland annat jämställdhetsfrågor i multilaterala sammanhang.

– Sverige och Rwanda delar engagemanget för arbetet med flera globala utmaningar på bland annat jämställdhets-, klimat och fattigdomsbekämpningsområdet. Genom strategiskt samarbete i multilaterala fora får vi större möjligheter att påverka avslutar Kristina Persson, minister för strategi- och framtidsfrågor.

Kontakt

Kristian Brangenfeldt
T f pressekreterare hos Kristina Persson, minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete
Telefon (växel) 08-405 10 00
Eliza Kücükaslan
Politisk sakkunnig (medföljande Angola)
Mobil 072-731 50 37
Karin Bolin
Kansliråd (medföljande Rwanda)
Mobil 072-219 80 99

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.