Fyra län får klartecken för regionbildning och tar över regionalt utvecklingsansvar

Under dagens regeringssammanträde fattades beslut om proposition där det föreslås att lagen om regionalt utvecklingsansvar ändras så att den även omfattar Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens läns landsting.

- De lokala och regional beslutsfattarna i Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens läns landsting får nu ett nytt ansvar och nya utvecklingsmöjligheter. Nu flyttar vi makten närmare medborgarna när det gäller den regionala utvecklingen, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

- För mig är det viktigt att vårt land håller ihop. Regional tillväxt bygger på regonal utveckling. Utanför storstäderna finns det en förväntan på att staten ser den växtkraft som finns. Det här är ett beslut som skapar förutsättningar för ökad växtkraft i de fyra berörda länen, avslutar civilministern.

Förslaget innebär även att berörda landsting får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige respektive regionstyrelse. Vid val ska dock beteckningen landstingsfullmäktige alltjämt användas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Regeringen har hört Lagrådet och Lagrådet har lämnat förslaget utan erinran.

Kontakt

Peter Skeppström
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00