Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Gabriel Wikström leder Sveriges arbete på Världshälsoförsamlingen i Genève

Publicerad

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström leder den svenska delegationen till WHO:s årliga World Health Assembly (Världshälsoförsamlingen) i Geneve 22 till 24 maj. På plats delges också att den svenska regeringen avsatt tio miljoner kronortill WHO:s krisfond.

Sverige var ledande i att under 2015 få till stånd en global handlingsplan mot AMR – antimikrobiell resistens vari antibiotikaresistens också ingår – under WHO:s ledarskap. I år kommer frågan att tas upp i Gabriel Wikströms tal inför Världshälsoförsamlingen, på ett frukostmöte med den ministerallians Sverige och Storbritannien grundande på förra årets världshälsoförsamling, samt på en rad bilaterala möten mellan Gabriel Wikström och andra hälsoministrar.

- Antibiotikaresistens är en avgörande fråga för hälsoläget och sjukvården i världen. Det finns en växande politisk medvetenhet, men vi måste också få ett bra högnivåmöte i FN:s generalförsamling i höst och fortsatt tryck i frågan. Därför är den högst på agendan för mig här i Genève, säger Gabriel Wikström.

Vid sidan om antibiotikaresistensfrågorna kommer Sverige bland annat att lyfta behovet av att utveckla WHO:s operativa roll vid internationella hälsokriser. Arbetet är en del av den reformering av WHO som påbörjades efter ebolautbrottet i delar av Västafrika 2014-15.

- Ebolautbrottet visade att världssamfundet behöver ha en bättre beredskap för att möta gränsöverskridande hälsohot. Som ett led i Sveriges bidrag till arbetet har regeringen avsatt tio miljoner kronor för WHO:s krisfond, säger Gabriel Wikström.

Biträdande delegationsledare är Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell. Årets World Health Assembly kommer bl.a. också behandla hälsa i Agenda 2030.

Kontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.