Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Hållbarhet ledstjärna när Mikael Damberg signerar samförståndsavtal med Chile

Publicerad

Chile påbörjar i dag sitt första statsbesök i Sverige. Chiles president Michelle Bachelet kommer tillsammans med sin delegation att besöka Sverige under tre dagar. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg kommer att skriva under flera samförståndsavtal, Memorandum of Understanding (MoU), där många har ett fokus på hållbarhet.

  • Chiles gruvminister Aurora Williams och närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

    Chiles gruvminister Aurora Williams och närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

    Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  • Chiles utrikes- och handelsminister Heraldo Muñoz Valenzuela och närings- och innovationsminister Mikael Damberg skriver under samförståndsavtal, Memorandum of Understanding (MoU), där många har ett fokus på hållbarhet.

    Chiles utrikes- och handelsminister Heraldo Muñoz Valenzuela och närings- och innovationsminister Mikael Damberg skriver under samförståndsavtal, Memorandum of Understanding (MoU), där många har ett fokus på hållbarhet.

    Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Sverige har starka relationer med Chile och nu stärks de ytterligare
genom det statsbesök som president Michelle Bachelet i dagarna genomför. I dag skriver närings- och innovationsminister Mikael Damberg under en rad samförståndsavtal med Chile.

Nedanstående avtal kommer att löpa under fem år:

MoU om hållbart företagande
En förlängning av det MoU som 2012 skrevs under inom området Corporate Social Responsibility (CSR).

MoU om miljöteknik, hållbar stadsutveckling och infrastruktur
2011 skrev Sverige och Chile under ett samförståndsavtal inom områdena miljöteknik och hållbar urban utveckling. I dag förlängs och utökas det avtalet genom att också inkludera hållbar infrastruktur och innovation.

I detta avtal är även infrastrukturminister Anna Johansson delaktig.

MoU om hållbar och innovativ gruvindustri
Samarbete sker sedan 2011 med inriktning på teknik och innovation, effektivitet och lönsamhet, miljömässig hållbarhet, kunskapsutveckling samt ökad säkerhet inom gruvindustrin. Nu när det nya avtalet skrivs under inkluderas även samarbete kring socialt ansvarstagande (CSR) och kvinnors deltagande inom industrin.

MoU om feriearbete
Sverige och Chile har sedan 2012 förhandlat om ett avtal gällande feriearbete. Syftet med det feriearbetsavtal som idag skrivs under är att ge unga vuxna möjligheten att genom arbete dryga ut sin reskassa vid långvarig semester i respektive land.

Kontakt

Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.