Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Nytt lätt torpedsystem ska förstärka marinstridskrafterna

Publicerad

Försvarets Materielverk (FMV) och Saab har idag tecknat avtal om utveckling och produktion av ett nytt lätt torpedsystem. Regeringen beslutade förra veckan att bemyndiga Försvarsmakten att beställa ett sådant system. Produktion och anskaffning av systemet ska ske mellan åren 2016-2024 och systemet beräknas vara operativt 2023.

 

Regeringen fattade ursprungligen beslut om anskaffningen av ett nytt lätt torpedsystem redan 2010. Efter beställningarna av nästa generations ubåt och halvtidsmodifieringen av Gotlandsklassen är det först nu FMV kan lägga en beställning.

- Anskaffningen av en ny lätt torped är ett projekt som blivit kraftigt försenat. Därför är det extra glädjande att myndigheterna nu kan lägga en beställning till industrin så att marinstridskrafterna kommer att få en mycket bra ersättare till torped 45, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Det nya torpedsystemet ska fylla Försvarsmaktens behov av en ny ubåtsjakttorped. Vid sidan av sjömålsrobotar är systemet marinens huvudbeväpning för bekämpning av mål under och på ytan och är optimerat för att bekämpa ubåt i grunda vatten samt har funktion att kunna verka mot specifika ytmålstyper. Systemet ska kunna fungera från ubåt, korvett och helikopter i grunda vatten.

 

.

 

Kontakt

Marinette Nyh Radebo
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon (växel) 08-405 10 00