Innehållet publicerades under perioden

-

Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Lagförslag som grund för gemensamma standarder för infrastruktur för alternativa drivmedel

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss som innehåller förslag till en lag som möjliggör framtagandet av standarder för installationer av infrastruktur för alternativa drivmedel.

Lagen kommer utgöra grunden för bestämmelser kring gemensamma standarder för både laddinfrastruktur för elfordon och laddhybrider, liksom för laddinfrastruktur för fartyg. Även standarder för tankstationer för metangas och vätgas omfattas.

- Regeringen har sagt att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer, och redan idag pågår ett omfattande och nödvändigt arbete för att minska transporternas utsläpp. Lagförslaget som regeringen beslutat om idag innebär att vi nu tar ombord vissa EU-bestämmelser som innebär viktiga steg i det arbetet, lagen kommer att ligga till grund för utbyggnaden av infrastruktur för alternativa drivmedel, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Lagen ska träda i kraft senast den 18 november 2016. Ytterligare detaljer kring hur arbetet ska utformas presenteras efter sommaren.

Kontakt

Elin Tibell
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00