Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Långsiktiga åtgärder för att minska förekomsten av översvämningsmygg

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att ge länsstyrelserna i Värmland och Gävleborg uppdrag att samla och sprida kunskap om långsiktiga åtgärder mot översvämningsmygg. Samtidigt får Naturvårdsverket i uppdrag att bevaka forskning om förekomsten av översvämningsmygg och effekter av biologisk myggbekämpning.

Delar av Värmland och nedre Dalälven har i perioder besvärats av översvämningsmygg. Regeringen har idag gett ett regionalt ansvar till utpekade länsstyrelser att långsiktigt bekämpa myggen. Det kan till exempel handla om att hålla marker öppna genom bete, vilket minskar risken för vattensamlingar och därmed också mygg.

− Översvämningsmyggen orsakar stora bekymmer för människor i vissa delar av Sverige och vi behöver hitta ett långsiktigt sätt att hantera detta problem. Jag har tillsammans med de berörda länsstyrelserna kommit fram till att det är bra att stärka det regionala ansvaret för frågan, säger statssekreterare Gunvor G Ericsson.

När klimatet blir varmare finns det risk att förekomsten av översvämningsmygg sprids till flera regioner i Sverige. Det är därför viktigt att den kunskap som finns om långsiktiga åtgärder är samlad och kan föras vidare till fler kommuner och länsstyrelser. Länsstyrelserna i Värmlands och Gävleborgs län får i uppdrag att vara noder för den kunskap som finns. Samtidigt får Naturvårdsverket i uppgift att bevaka forskningsläget om bekämpning av översvämningsmygg, så att nya åtgärder kan utvecklas framöver.

Kontakt

Jesper Liveröd
Pressekreterare hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.