Magdalena Andersson deltar i Ekofinrådsmöte i Bryssel

Den 25 maj deltar finansminister Magdalena Andersson i Ekofinrådets möte i Bryssel. Huvudpunkten på dagordningen är direktivet mot skatteundandraganden, där målsättningen är att rådet ska nå en allmän inriktning.

På dagordningen står också rådsslutsatser om mervärdesskatt, en lägesuppdatering om genomförandet av bankunionen samt rådsslutsatser om kommissionens landrapporter som publicerades i februari.

Kontakt

Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00