Margot Wallström deltar i Natos utrikesministermöte

Utrikesminister Margot Wallström deltar den 20 maj i Natos utrikesministermöte i Bryssel för diskussioner om europeisk säkerhet och insatsen Resolute Support Mission i Afghanistan.

Den 19-20 maj träffas Natos utrikesministrar för ett av sina regelbundna möten. Som del av mötet hålls för första gången överläggningar mellan partnerländerna Sverige och Finland, EU:s höga representant och Nato. Frågor rörande europeisk säkerhet kommer beröras, med fokus på samarbetet mellan EU och Nato och utvecklingen i Östersjöregionen. Därutöver deltar Margot Wallström i mötet om Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission (RSM) i Afghanistan, mot bakgrund av det svenska bidraget till insatsen.

Kontakt

Erik Wirkensjö
Pressekreterare hos utrikesminister Margot Wallström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-3176471
e-post till Erik Wirkensjö