Åsa Regnér har entledigats
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Mätinstrument för LSS-verksamheter ska testas

Regeringen har beslutat att bevilja Minneskliniken vid Skånes Universitetssjukhus medel för att testa och utvärdera ett mätinstrument för LSS-verksamheter. Målgruppen är personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

- Det är viktigt att satsa på kunskapsutveckling inom det här området och därför gör vi den här satsningen. Vi behöver ha användbara stödverktyg för personal i verksamheterna, säger barn- äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér som är ansvarig minister för regeringens funktionshinderspolitik.

Regeringen beviljar Minneskliniken vid Skånes Universitetssjukhus utökade medel, 460 000 kronor, för att testa och utvärdera ett mätinstrument för LSS-verksamheter där det bor eller vistas personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Det är en del av en tidigare satsning i att ta fram ett stödverktyg som ska utvecklas och implementeras likt det kvalitetsregister som finns inom demensvården.

Kontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00