Mikael Damberg besöker London

I morgon reser närings- och innovationsminister Mikael Damberg till London för att träffa svenska näringsidkare.

Sverige har en lång och framgångsrik relation med Storbritannien. Det är Sveriges fjärde viktigaste exportmarknad och femte största importör till Sverige. Regeringen har också valt ut Storbritannien som ett av de prioriterade länderna att ingå i regeringens exportstrategi.

Mikael Damberg kommer under sin resa träffa representanter för svenska företag i Storbritannien för att ta del av företagens syn på verksamhet i landet mot bakgrund av EU- folkomröstningen. Idag finns c:a 1100 svenska företag som skapar över 100 000 arbetstillfällen i Storbritannien.

Kontakt

Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Exportstrategin

Den svenska exportstrategin ska bidra till regeringens övergripande mål om att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet till år 2020. Målen i strategin är att: öka exporten, både i absoluta tal och som andel av BNP; öka Sveriges attraktionskraft för investeringar, kompetens och turister; öka andelen exporterande företag; öka deltagandet av svenska företag i den globala ekonomin.