Mikael Damberg diskuterar TTIP och situationen för stålindustrin med EU:s handelsministrar

EU:s handelsministrar träffas i dag i Bryssel för att diskutera aktuella handelspolitiska frågor, bland annat den senaste förhandlingsrundan om handelsavtalet mellan EU och USA (TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership) och kommissionens meddelande ”Stål: bevara hållbar sysselsättning och tillväxt i EU”.

Kommissionen kommer att uppdatera ministrarna om läget i förhandlingarna efter den 13:e förhandlingsrundan om handelsavtalet mellan EU och USA. Sveriges närings-och innovationsminister Mikael Damberg anser att avtalet har stor betydelse för att stärka relationerna mellan EU och USA såväl ekonomiskt som politiskt.

- Ambitionen är att få till ett djupt och omfattande frihandelsavtal med USA. Det är en av regeringens huvudprioriteringar. 2016 blir också ett avgörande år för avtalet inte minst eftersom det är sista året som president Obama sitter kvar. Jag hoppas EU visar fortsatt gemensam handlingskraft för att nå de framsteg i förhandlingarna som krävs i detta kritiska skede.

Mikael Damberg har förståelse för att situationen för delar av Europas stålindustri är svår. Samtidigt anser han att vissa av de föreslagna åtgärderna för att råda bot på problemet är kontraproduktiva.

- Överkapaciteten på stål och den kris som sektorn nu går igenom är allvarlig och regeringen stödjer EU-kommissionens arbete med att ta fram balanserade åtgärder. Vi har även stött ansträngningarna att förhandla om regler för hur statligt ägda företag ska få agera på den internationella marknaden.

- När det gäller handelsåtgärder behöver EU visa ledarskap genom att föregå med gott exempel. Om Europa börjar införa åtgärder för att skydda vår stålindustri måste vi räkna med att andra länder svarar. Detta kan skada svensk och europeisk stålindustri, lika väl som det kan drabba andra branscher.

Kontakt

Ingela Nilsson
Vikarierande pressekreterare åt Mikael Damberg
072-551 41 16