Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mikael Damberg kallar till samtal om nyanländas företagande

Publicerad

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg har till ett samtal den 20 maj bjudit in aktörer som arbetar med nyanländas etablering och företagande. Syftet med samtalet är erfarenhetsutbyte inför det Snabbspår för företagare som regeringen aviserade 11 april.

Nyanlända besitter viktiga erfarenheter och kompetenser som Sverige behöver. Hela 23 % av de tillfrågade i Invandrarindex undersökning i Norrland 2015 uppgav att de har erfarenhet av att driva företag i sina hemländer. Idag drivs ungefär 15 % av Sveriges små företag av personer med utländsk bakgrund. Företagande är en viktig väg till sysselsättning, dels direkt genom eget företagande och dels genom att många av dessa företag är verksamma inom personalintensiva branscher.

För att bättre kunna ta tillvara på de kunskaper, möjligheter och kopplingar till internationell handel som nyanlända tar med sig har regeringen föreslagit att 18 miljoner avsätts för ett snabbspår för företagare. Med anledning av detta bjuder närings- och innovationsminister Mikael Damberg in en rad aktörer till ett rundabordssamtal:

Almega
Almi
Arbetsförmedlingen
Coompanion
Företagarna
IVA/Jobbsprånget
Mötesplats social innovation
Nyföretagarcentrum Sverige
Stiftelsen IFS
Tillväxtverket
Uppsala Innovation Centre
Yallatrappan

 

Kontakt

Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00