Mottagande och etablering i fokus när statssekreterare Erik Nilsson tar emot Tysklands statssekreterare Thorben Albrecht

Den 26-27 maj tar Erik Nilsson, statssekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson, emot ett besök av Thorben Albrecht, statssekreterare hos Tysklands arbets- och socialminister Andrea Nahles. I fokus för besöket står erfarenhetsutbytet mellan Sverige och Tyskland om flyktingmottagande och etablering av nyanlända. Vilka strategier och tillvägagångssätt har visat sig framgångsrika och vad kan länderna lära av varandra?

Fredagen den 27 maj kommer de båda statssekreterarna att besöka Vuxenutbildningen Södertälje som arbetar framgångsrikt med etablering av nyanlända samt träffa Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje, för samtal om aktuella utmaningar och möjligheter kopplat till flyktingmottagandet. För journalister kommer det att finnas möjlighet att delta i besöket, kontakta Valle Wigers på Tyska ambassaden i Stockholm för mer information.

Efter besöket står Erik Nilsson, Thorben Albrecht och Boel Godner till medias förfogande vid en gemensam pressträff i Södertälje stadshus, se tid och plats nedan.

Tid och plats

Tid: Fredagen den 27 maj kl. 12.15
Plats: Södertälje stadshus, lokal: Havsbadet, Campusgatan 26, Södertälje

Medtag presslegitimation. Välkomna!

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-520 54 49
e-post till Natali Sial
Valle Wigers
Presschef på Tyska ambassaden i Stockholm
Telefon 08-670 15 35
David Strömberg
Kommunalrådssekreterare i Södertälje
Telefon 076-724 41 79